Tuesday, July 16, 2024
ชื่นชมอดีต

สวัสดีปีขาล พุทธศักราช ๒๕๖๕

สวัสดีปีขาล

พุทธศักราช ๒๕๖๕

ขาล เป็นชื่อปีที่ ๓ ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นเสือ สัตว์นักล่าที่สง่างามและน่าเกรมขาม ซึ่งเวียนมาบรรจบในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีนักษัตร หรือ นักขัต เป็นปีตามปฏิทินสุริยคติไทยและชาติอื่นในเอเชียตะวันออก เช่น จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา ทิเบต และญี่ปุ่น แบ่งเป็นรอบปี รอบละสิบสองปี แต่ละปีกำหนดสัตว์เรียกเป็นชื่อเรียงกันไป ส่วนทางซีกโลกตะวันตกจะใช้ตัวเลขเป็นเครื่องกำหนด

• กล่าวกันว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าตั้งแต่ก่อนยุคราชวงศ์ฉิน (๒๒๑ ปีก่อน ค.ศ. – ๒๐๗ ปีก่อน ค.ศ) ก็มีปรากฏรูปปีนักษัตรแล้ว โดยใช้สัตว์ประเภทต่างๆ เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ อันได้แก่ ชวด-หนู ฉลู-วัว ขาล-เสือ เถาะ-กระต่าย มะโรง-งูใหญ่ มะเส็ง-งูเล็ก มะเมีย-ม้า มะแม-แพะ วอก-ลิง ระกา-ไก่ จอ-สุนัข และ กุน-หมู

• ที่มาที่ไปของการใช้รูปสัตว์เป็นเครื่องหมายในแต่ละปีนั้นไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ใดหรือชาติใดเป็นผู้คิดขึ้น และคิดมาตั้งแต่เมื่อใด แต่ในประเทศไทยนั้น มีหลักฐานว่า ไทยใช้ปีนักษัตรมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ว่า “เมืองนี้หาย ๑๒๑๔ ศกปีมะโรง” และด้านที่ ๔ ว่า “ชาวอูชาวของมาออก ๑๒๐๗ ศกปีกุน”

About the Author

Share:
Tags: นิตยสารอนุรักษ์ / ชื่นชมอดีต / anurakmagazine / ปีขาล / 2565 /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ