Thursday, July 18, 2024
ชื่นชมอดีต บทความแนะนำ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงถูกกล่าวขวัญว่าเป็นพระราชินีผู้ทรงโสภาที่สุดในปฐพี

นิตยสารอนุรักษ์ ฉบับที่ 24 สิงหาคม 2560
เรื่อง/ภาพ: ไกรฤกษ์ นานา

พระฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ขึ้นหน้าปกนิตยสารเยอรมัน ‘Stern’ระหว่างการเสด็จฯ เยือนกรุงเบอร์ลิน พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นข่าวดังไปทั่วยุโรป

กิตติศัพท์ของประเทศไทยมีชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่วทวีปยุโรปตลอดปี ค.ศ. ๑๙๖๐ เป็นเวลาเกือบ ๕ เดือนระหว่างการเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อต้นรัชกาลที่ ๙
ทรงเฉิดโฉมโสภายิ่งนัก (ภาพพิมพ์สีจากญี่ปุ่น ประมาณพ.ศ. ๒๕๐๗)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์เสด็จถึงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสนั้น ภาพลักษณ์ของสมเด็จพระราชินียิ่งเป็นจุดสนใจของชาวโลกมากยิ่งขึ้น เมื่อนิตยสารยักษ์ใหญ่ของปารีสที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความงดงามและสาวสวย ขนานพระนามของพระองค์ว่าเป็น “พระราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมโสภาที่สุดในปฐพี” หรือในภาษาฝรั่งเศสว่า “SIRIKIT, LA PLUS JOLIE REINE DU MONDE”

แม้นว่าพระราชภารกิจหลักในการเสด็จครั้งนั้นจะโฟกัสไปที่แถลงการณ์ร่วมและการพระราชทานสุนทรพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับบรรดาผู้นำประเทศ อันมีเหตุจูงใจทางการเมืองมาจากการที่ไทยได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์กลางของโลกเสรี โดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การสปอ. (SEATO) ในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กำลังคุกคามเสถียรภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในสมัยนั้นก็ตาม

ทว่าบทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ซึ่งในตอนแรกเปรียบเสมือนคู่บุญพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวที่ทำให้ภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยดูเพียบพร้อมเท่านั้นกลับกลายเป็นจุดสนใจของกองทัพสื่อมวลชนในทุกประเทศที่เสด็จผ่าน ว่าจะมีพระราชเสาวนีย์อย่างไรในฐานะพระราชินีของพระเจ้าแผ่นดินและตัวแทนของสตรีไทยทั้งประเทศ

ตลอดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวโลก ให้เข้าใจประเทศไทยและคนไทยดียิ่งขึ้น ด้วยพระปฏิภาณและพระจริยวัตรอันอ่อนหวาน ดึงดูดใจคนให้เกิดความนิยมชมชื่นในองค์พระประมุขของไทย ทรงทำชื่อเสียงให้หญิงไทย ทรงฟื้นฟูและเผยแพร่การแต่งกายของหญิงไทยโบราณ ซึ่งทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ผู้มีความรู้คิดค้นแบบถวาย แล้วทรงดัดแปลงให้ทันสมัยเป็นที่งดงามแปลกตาจนได้รับคำชมเชยจากชาวต่างประเทศ เปรียบเสมือนพระองค์ทรงเป็นนักการทูตที่ทำให้ชาวต่างประเทศรู้จักและเข้าใจประเทศไทยดียิ่งขึ้น

About the Author

Share:
Tags: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ / queen / 12 สิงหาคม / วันแม่ / พระบรมราชินีนาถ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ