Monday, July 15, 2024
ชื่นชมอดีต บทความแนะนำ

เรื่องใหม่ ในเรือนเก่า

นิตยสารอนุรักษ์ ฉบับที่ 36
เรื่อง : ฬียากร เจตนานุศาสน์
ภาพ : พีระเชษฐ์ นิ่วบุตร

เรื่องใหม่ ในเรือนเก่า

สองเรือนโบราณแถวย่านเมืองเก่าที่เคยปิดทิ้งไว้เฉยๆ เนื่องจากไม่มีคนอยู่อาศัย และเจ้าของเรือนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อันใด จนเมื่อไม่นานนี้ เรือนสองหลังที่อยู่ไม่ห่างกันนัก กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

จาก บ้านพระยาธรรมศักดิ์มนตรีสู่การเป็น มูลนิธิ ครีเอทีฟ ไมเกรชั่น (อีส) Bangkok 1899

ตึกทรงโบราณที่มีความสวยสง่าหลังนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) หรือ ครูเทพ ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาด้านการศึกษาสมัยใหม่ของประเทศไทย ในช่วงสมัยยังมีชีวิต ท่านเคยดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) เป็นผู้ริเริ่มให้มีการเล่นฟุตบอลตามโรงเรียนต่างๆ เป็นผู้ประพันธ์เพลงกราวกีฬา เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นประธานสภาผู้แทนคนแรกของประเทศไทย นับว่าเป็นผู้มีบทบาทในสมัยนั้นและเมื่อทราบรายละเอียดต่างๆ ในบ้านหลังนี้ทำให้เห็นว่าท่านมีความทันสมัย และเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมแทบทุกเรื่องในช่วงเวลากว่าร้อยปีที่ผ่านมา

ตึกทรงโบราณหรือคฤหาสน์ยุโรปโบราณที่ตั้งอยู่ริมถนนนครสวรรค์แห่งนี้แต่เดิมพระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ์) สร้างให้เป็นเรือนหอของนางสาวถวิล ลูกสาวคนโตกับนายสนั่นเทพหัสดิน ณ อยุธยา เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว (แรกสร้างปี พ.ศ. ๒๔๔๒ หรือ ค.ศ. ๑๘๙๙ เป็นเรือน ๒ ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ แล้วมาต่อเติมเพิ่มลายภายหลังโดยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเพาะช่าง นายอี ฮีลี) จากนั้นราวปี พ.ศ. ๒๔๘๙ นางสาวไฉไล เทพหัสดิน ณ อยุธยา ซึ่งเป็นลูกสาวของทั้งสองท่านได้เปิดเป็นโรงเรียนสตรีจุลนาคจวบจนปัจจุบันก็ยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ทว่าคฤหาสน์ยุโรปหลังนี้ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันถูกปิดทิ้งไว้หลายปีโดยไม่มีผู้มาอยู่อาศัย

จนกระทั่ง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ก็มีสัญญาณบอกว่าคฤหาสน์หลังนี้กำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยจัดงานเปิดตัวเพื่อประกาศเป็นสถานที่เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรม ถือได้ว่าเป็นการเปิดเรือนเก่าหลังให้มีเรื่องราวใหม่อีกครั้งในนามของ Bangkok 1899 ที่นี่คือศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ได้ตกลงร่วมกันกับทายาทเจ้าของพื้นที่ โดยทั้งสองฝ่ายคือทายาทผู้เป็นเจ้าของอาคารหลังนี้และมูลนิธิ Creative Migration หรือองค์กรนานาชาติด้านศิลปะโดย ซูซานนา ตันเต็มทรัพย์ ประธานกรรมการมูลนิธิครีเอทีฟ ไมเกรชั่น (อีส) / ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ Bangkok 1899 ซึ่งปัจจุบันองค์กรดำเนินงานอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสและกรุงเทพมหานคร มีพันธกิจเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยผ่านงานศิลปะการมีส่วนร่วมของประชาชน และความยั่งยืนทั้งหมด โดยการสนับสนุนหลักของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และกองทุนฟอร์ด มอเตอร์คัมปะนี Bangkok 1899 คือศูนย์อเนกประสงค์ระดับสากลที่ดำเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนหลายระดับ ภายในพื้นที่สามารถใช้ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและให้คนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมได้แทบทั้งหมด

About the Author

Share:
Tags: อาหาร / บ้านขนมปังขิง / มูลนิธิครีเอทีฟ ไมเกรชั่น /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ