Thursday, July 18, 2024
เที่ยวไปรักษ์ไป ชื่นชมอดีต บทความแนะนำ

อิ่มเอมเปริมใจใน “อู่ทอง”

นิตยสารอนุรักษ์ ฉบับที่ 23
เรื่อง: อรอุมา ศิลป์วัฒนานุกูล
ภาพ: ธนิสร หลักชัย

ย้อนเวลาไปเมื่อหลายพันปีก่อน “เมืองอู่ทอง” นั้นเรืองรองดุจแสงทองผ่องอำไพ หลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ร่องรอยวิถีชีวิต ยุคก่อนประวัติศาสตร์ การค้นพบทำให้ผู้คนหันกลับมาสนใจ รวมถึงชุมชนในละแวกเมืองโบราณที่มองเห็นอัตลักษณ์และรากเหง้าของตน จนเกิดเป็นการท่องเที่ยวชุมชนค้นของดีที่ “อู่ทอง”

อู่ทองเคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมมีฐานะเป็นเมืองท่าของอาณาจักรทวารวดีโดยมีลำน้ำจระเข้สามพันที่ไหลลงทะเลเป็นเส้นทางการค้าสำคัญ แดนดินถิ่นนี้เจริญรุ่งเรืองราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ บรรพชนยังได้จากขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมมากมายไว้ให้คนรุ่นหลังใน “ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง” ได้หยิบยกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างลงตัว

อิ่มเอมเปริมใจใน

“อู่ทอง”

ผจญภัยในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ล้านปี

นอกจากเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี “อู่ทอง” ยังเป็นพื้นที่สำคัญทางธรณีวิทยา ด้วยมี “สวนหินพุทางนาค” มรดกทางธรรมชาติอายุราว ๔๐๐-๕๐๐ ล้านปี ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลือกโลกยกตัวหินจากใต้ท้องทะเลขึ้นเป็นภูผา กลายเป็นแหล่งหินขนาดใหญ่ที่มีลวดลายแปลกตา รวมทั้งกลุ่ม “หินตั้ง” ซึ่งสันนิษฐานว่าคนในอดีตนำหินมาวางเรียงซ้อนกันเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา แสดงให้เห็นถึงความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนี้ผ่านมาแล้วเกือบ ๖ ปีที่พุหางนาคได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเกิดจากแรงกายและแรงใจของชาวบ้านร่วมผลักดันสวนหินแห่งนี้ให้เป็นป่าชุมชน ป้องกันการบุกรุกผืนป่าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมระเบิดหิน โดยมีอาสาอย่าง สมพงษ์ แตงทัพ คอยอยู่ยามลาดตระเวนและพานักท่องเที่ยวชมความงดงามพร้อมให้ความรู้เรื่องพืชพรรณ เสมือนเกราะป้องกันการรุกทำลายของคนได้ ไม่ต่างจากแนวกันไฟป่าจากธรรมชาติ

หากอยากออกกำลังกายสูดกลิ่นอายอารยธรรมให้ชุ่มปอด การปั่นจักรยานก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ “บางที่พักแบบโฮมสเตย์” ซึ่งเป็นที่พักของชุมชนมีจักรยานเสือภูเขาให้บริการฟรี สามารถปั่นจากโฮมสเตย์มานมัสการ “พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ” พระแกะสลักบนภูผาที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในโลก ปั่นมาแวะถ่ายภาพชมธรรมชาติบนถนนสันอ่างเก็บน้ำเขาพระและสิ้นสุดที่สวนหินพุหางนาคซึ่งเป็นละแวกใกล้เคียงกัน

About the Author

Share:
Tags: อาหาร / อู่ทอง / วัด ประเพณี วัฒนธรรม การละเล่น /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ