Monday, July 22, 2024
ธนาคารกรุงเทพ จับมือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดสัมมนา ‘เสริมความรู้การขับร้องและบรรเลงมโหรีที่ถูกต้อง’ เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามประกวด  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 เพื่อสังคม ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดสัมมนา ‘เสริมความรู้การขับร้องและบรรเลงมโหรีที่ถูกต้อง’ เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามประกวด  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567