Sunday, July 14, 2024

ดาวน์โหลดยันต์ นะพระสีวลี

ยันต์ นะพระสีวลี

หัวใจเศรษฐี อักขระ อุ อา กะ สะ
อุ มาจากคำว่า อุฏฐานสัมปทา คือ ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ
อา มาจากคำว่า อารักขสัมปทา คือ รู้จักรักษาทรัพย์สิน
กะ มาจากคำว่า กัลยาณมิตตา คือ คบหากับผู้ที่มีคุณธรรม
สะ มาจากคำว่า สมชีวิตา คือ รู้จักใช้จ่าย ไม่ฟุ่มเฟือย

ยันต์สีดำ (Yuntra Wallpaper Black)
ยันต์สีขาว (Yuntra Wallpaper White)

ดาวน์โหลด
ยันต์ นะพระสีวลี

กรุณาใส่อีเมลของคุณเพื่อรับลิงค์ดาวน์โหลดวอลล์เปเปอร์

(เลือกสีดำหรือสีขาว สำหรับโทรศัพท์มือถือ
ขนาด 1080px X 1920px)

Share: