Thursday, July 18, 2024
Events

ครบรอบ 33 ปี รำลึกการจากไปของ ‘สืบ นาคะเสถียร

วันที่ 1 กันยายนนี้ ครบรอบ 33 ปี การจากไปของ ‘สืบ นาคะเสถียร’ นักวิชาการและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคนสำคัญของไทย
.
ในปีนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้จัดกิจกรรมรำลึกทั้งกิจกรรมภาคป่าและภาคเมือง มีรายละเอียด ดังนี้
.
📢 กิจกรรมภาคป่าจัดที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี วันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน
.
วันที่ 31 สิงหาคม เข้างานได้ตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 1 กันยายน เข้างานได้ตั้งแต่ 7.00 น. เป็นต้นไป
*** ในปีนี้งานภาคป่าไม่เปิดให้พักแรม เพื่อความปลอดภัยจากช้างป่าในพื้นที่
.
ภายในงานรำลึกที่ห้วยขาแข้งมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เดินศึกษาธรรมชาติ ชมนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ art workshop ฟังดนตรีสด และร่วมจุดเทียนรำลึก

📢กิจกรรมภาคเมืองจัดที่ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 8-10 กันยายน
.
เข้างานได้ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป
.
ภายในงานรำลึกที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ตลาดนัดกิจกรรม ชมนิทรรศการ เวทีเสวนาสิ่งแวดล้อม และฟังดนตรีสด
.
ติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามเกี่ยวกับงานรำลึก 33 ปี สืบนาคะเสถียรได้ที่
Facebook มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.
#มูลนิธิสืบนาคะเสถียร#33ปีสืบนาคะเสถียร

ดูน้อยลง

About the Author

Share:
Tags: อนุรักษ์ / สืบนาคะสเถียร / ป่าไทย /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ