Tuesday, July 16, 2024
Events

“Open printmaking” International Printmaking Exhibition 

Arun Amarin 23 Art Space Presents “Open printmaking” International Printmaking Exhibition from 18 Printmakers 16 Country Curator by ml3print studio “Open Printmaking” นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ระดับนานาชาติที่ร่วมรวมผลงานของช่างพิมพ์จากทั่วโลก 18 ช่างพิมพ์ 16 ประเทศ มาให้ทุกคนได้รับชม   

 Arun Amarin 23 Art Space (AA.23) สตูดิโอกึ่งแกลลอลี่ศิลปะภาพพิมพ์ที่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการนำผลงานของช่างพิมพ์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการของศิลปะภาพพิมพ์ให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในศิลปะให้ทราบและรู้ถึงความเป็นมาของเทคนิคขั้นตอนการทำงานของศิลปะภาพพิมพ์เพื่อทำให้ศิลปะภาพพิมพ์เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  

สำหรับท่านใดที่สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ “Open printmaking” International Printmaking Exhibition สามารถมาชมผลงานได้ที่ Arun Amarin 23 Art Space (AA.23)  

 นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่ 23 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2023  เปิดงานวันเสาร์ที่ 23 กันยายน บ่าย 2 โมงเป็นต้นไป 

 Location  https://maps.app.goo.gl/pQVX6xBzbjzUfxe39?g_st=ic

About the Author

Share:
Tags: Arun Amarin 23 Art Space Presents “Open printmaking” International Printmaking Exhibition / AA23 / Arun Amarin 23 Art Space /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ