Sunday, July 14, 2024
ภูมิปัญญาไทย บทความแนะนำ

สุขที่แท้ “แม่ลาน้อย”

นิตยสารอนุรักษ์ ฉบับที่ 20
เรื่อง: นิภาพร ทับหุ่น
ภาพ: กิตตินันท์ รอดสุพรรณ

สุขที่แท้
“แม่ลาน้อย”

ความขรุขระของถนนเส้นนั้นทำให้หลายคนบ่นอุบถึงความลำบากของการเดินทาง แต่เมื่อคิดถึงข้อความที่เคยได้ยินมาตลอดชีวิตว่า “ไม่เคยมีพื้นที่ใดในประเทศไทย ที่พระองค์ไม่เคยย่างพระบาทไปถึง” ความทดท้อในคราวนั้นจึงแปรเปลี่ยนเป็นความปีติตื้นตันได้ราวอัตโนมัติ

แม่ลาน้อย เป็นอำเภอเล็กๆ แต่น่ารัก ตั้งอยู่ทางตอนล่างของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนหน้านี้เรารับรู้เพียงว่า แม่ลาน้อยเป็นเมืองของชาวไต หรือไทใหญ่ แต่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนที่เรียงราย มีชุมชนของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ซุกซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆ เต็มไปหมด

หลายคนหลงเสน่ห์แม่ลาน้อยเพราะเป็นเมืองที่ผู้คนดำรงตนอยู่ภายใต้วิถีชีวิตที่เรียบง่าย งดงาม แต่มีไม่น้อยเหมือนกันที่พาหัวใจออกเดินทางเพียงเพื่อต้องการเก็บบรรยากาศของธรรมชาติอันเขียวขจีนั้นไว้ให้นานที่สุด

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในวันนี้แม่ลาน้อยเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้รักความสดชื่นสดใส แต่ก่อนจะมีภาพที่สวยงามและวิถีของความเป็นอยู่แบบชวนฝันปรากฏออกไป แม่ลาน้อยเคยเป็นพื้นที่ห่างไกลที่แม้แต่คนในจังหวัดเดียวกันยังแทบไม่เคยรู้จัก แต่…

ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อย เป็นครั้งแรก และพระราชทานทรัพย์แก่ราษฎรที่ขาดแคลนข้าวเพื่อจัดตั้งเป็นธนาคารข้าว ทรงรับสั่งว่าเป็นธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก

ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จ
พระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์อีกครั้ง ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพปัญหาต่างๆจึงมีกระแสรับสั่งให้ส่วนราชการเข้ามาพัฒนาพื้นที่ กระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จึงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งในปัจจุบันหลายคนรู้จักโครงการหลวงแห่งนี้ในแง่ที่มี “นาขั้นบันได” สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ภาพนาขั้นบันไดที่สวยงามทำให้อาการอ่อนล้าจากการเดินทางหายไปราวกับปลิดทิ้ง ภูเขาที่สลับซับซ้อนซ่อนความงดงามไว้ได้อย่างมิดชิดจริงๆ มิดเสียจนแทบไม่น่าเชื่อว่า ที่นี่ประเทศไทย

About the Author

Share:
Tags: แม่ฮ่องสอน / แม่ลาน้อย / กาแฟ / กาแฟห้วยห้อม / ห้วยห้อม / COFFEE / ธรรมชาติ / นาขั้นบันได / สิ่งแวดล้อม / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ