Monday, July 22, 2024
เพื่อสังคม เมืองไทยประกันชีวิต

กลุ่มเมืองไทย ถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2564

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางยุพา ล่ำซำ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชของวัดหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางภคินีนาถ ติยะชาติ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มเมืองไทยเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้    ผู้มีจิตศรัทธา บริษัทคู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเมืองไทยฯ ได้ร่วมทำบุญในโอกาสดังกล่าว ณ วัดหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

About the Author

Share:
Tags: วัดหนองกบ / เมืองไทยประกันชีวิต / เมืองไทยประกันภัย / โพธิพงษ์ ล่ำซำ / กฐินสามัคคี / สาระ ล่ำซำ / นิตยสารอนุรักษ์ / ภูมิชาย ล่ำซำ / anurakmagazine / ยุพา ล่ำซำ / ภคินีนาถ ติยะชาติ / อนุรักษ์แท็บลอยด์ / นวลพรรณ ล่ำซำ / อนุรักษ์ออนไลน์ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ