Saturday, July 20, 2024
เพื่อสังคม ปตท

ปตท. เปิดสถานีบริการเอ็นจีวี สาขากำแพงเพชร 2 รูปแบบใหม่ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการ

สถานีบริการ NGV พร้อม EV Charging Station สำหรับรถไฟฟ้า ตู้สวอพแบตเตอรี่แบบไม่ต้องรอชาร์จของ Swap & Go สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สินค้าและบริการ เช่น ไอศกรีมกะทิสดสเตชั่น Vending Café ร้านคาเฟ่อเมซอน ไปรษณีย์ไทย และ Godiator Cloud kitchen

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วย นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท.ร่วมเปิดตัวสถานีบริการ NGV ปตท. สาขากำแพงเพชร 2 รูปแบบใหม่ซึ่งเป็นสถานีนำร่องที่ให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ในสถานีบริการ NGV อีกทั้งยังเต็มไปด้วยสินค้าและบริการหลากหลายจากพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่ภายในสถานีบริการในรูปแบบ Mixed Use ที่นอกจากจะรองรับการเติบโตของการใช้พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าแล้วยังร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้รับบริการในสถานี NGV โดยมี ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดให้เกียรติร่วมงาน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท.ยึดมั่นในการสนับสนุนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตตามวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond และยังมองไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไปที่พลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดและจะมีบทบาทกับภาคขนส่งมากขึ้นเราจึงมีแนวคิดในการปรับรูปแบบธุรกิจการให้บริการสถานี NGVเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้รถ EV โดยผนึกกำลังภายในกลุ่ม ปตท. ร่วมกับ โออาร์เพิ่ม EV Charging Station ในสถานีบริการให้ครบวงจรนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยมีร้านค้าและบริการที่นำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวก พร้อมที่จะConnect กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ตอบโจทย์ความต้องการชีวิตในยุคดิจิทัลเป็นการตอกย้ำว่า ปตท. สนับสนุนพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังมีความพร้อมในการต่อยอดธุรกิจด้านอื่นๆ นอกเหนือจากพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างครอบคลุมในทุกมิติ

ซึ่งมีพันธกิจในการขับเคลื่อนธุรกิจด้าน Mobility และ Lifestyle มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านการเดินทางและการใช้ชีวิตของผู้คนโดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านจากการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันมาเป็นรถ EVซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station Pluz ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station ความร่วมมือระหว่าง ปตท. และโออาร์

ในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายสถานีชาร์จไฟฟ้านอกสถานีบริการน้ำมันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยที่สถานีบริการ NGV แห่งนี้โออาร์ได้ติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้าในรูปแบบ Quick Charge จำนวน 2 เครื่องซึ่งมีแอปพลิเคชั่น “EV Station PluZ”ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคทั้งในด้านการค้นหาและนำทางมายังสถานีชาร์จไฟฟ้า การจองช่วงเวลาชาร์จ ชำระเงินและตรวจสอบประวัติการใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมด้วย Call Center บริการช่วยเหลือ 24 ชม.

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติปตท. กล่าวว่า กระแสการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติโดยสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้บริการ EV Station Pluzในสถานีบริการ NGV ร่วมกับการจับมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ เพื่อให้มีสินค้าและบริการที่อำนวยความสะดวกครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นโดยได้ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มอย่าง โออาร์ ในการพัฒนาธุรกิจให้บริการ EV Charging Station ในรูปแบบ Self-service ซึ่งมีแผนจะขยายจุดให้บริการภายในสถานีบริการ NGV อีก 9 แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้และได้ติดตั้งตู้สวอพแบตเตอรี่แบบไม่ต้องรอชาร์จของ Swap & Go ซึ่งเพิ่มความสะดวกและช่วยรองรับการขยายตัวของผู้ใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในอนาคต

รวมทั้งยังมีสินค้าและบริการด้านไลฟ์สไตล์ อาทิ ไอศกรีมกะทิสดสเตชั่น Vending Café หรือตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ร้านคาเฟ่อเมซอน ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆ อาทิ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการให้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ และบริษัท Godiator ในการเปิดให้บริการครัวกลางหรือ Cloud kitchen ซึ่งจะรองรับการขยายตัวของตลาดอาหารเดลิเวอรีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังศึกษาการประหยัดค่าไฟฟ้า ด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาเกาะจ่าย และหลังคาอาคารธุรกิจเสริมทั้งหมด โดยเรามุ่งหวังให้สถานีบริการ NGV แห่งนี้เป็นสถานีแบบ Mixed Used ต้นแบบ และต่อยอดไปยังสถานีบริการ NGV แห่งอื่นๆ ต่อไป

ปตท.ยังคงสานต่อการสนับสนุนพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ใช้บริการและประชาชน อีกทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันสร้างความมั่นคงที่ไกลกว่าพลังงานในทุกมิติอย่างสมดุล

About the Author

Share:
Tags: Swap & Go / อนุรักษ์แท็บลอยด์ / NGV / อนุรักษ์ออนไลน์ / EV Charging / รถไฟฟ้า / เพื่อสังคม / Vending Café / ปตท / or / อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ / ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ / ptt / นิตยสารอนุรักษ์ / วุฒิกร สติฐิต / อนุรักษ์ / ไปรษณีย์ไทย / anurakmagazine / คาเฟ่อเมซอน /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ