Tuesday, July 23, 2024
เพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สตช.ประชุมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนฯ


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับ
พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. (ช่วยเหลืองาน ปป.) รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร พร้อมคณะ เพื่อหาแนวทาง
การขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
ตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนแบบครบวงจร ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้พักอาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนอีกด้วย ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

About the Author

Share:
Tags: บ้านเอื้ออาทร / บางโฉลง / การเคหะ / ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ