Tuesday, July 23, 2024
เพื่อสังคม DTGO

ดีทีจีโอได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ประจำปี 2023 และเป็นองค์กรแรกของไทยที่ได้รับเลือกถึง 5 ปีติดต่อกัน

ตอกย้ำความมุ่งมั่นการทำธุรกิจด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมระดับโลก 

The Worlds Most Ethical Companies หรือ องค์การที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลก คือการให้เกียรติและยกย่ององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจผ่านแนวทางการปฎิบัติด้านจริยธรรม การกำกับดูแล และธรรมาภิบาลที่ดีที่สุด

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) ได้รับเลือกจากสถาบัน Ethisphere ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2023 หรือ “2023 World’s Most Ethical Companies”

ดีทีจีโอถือเป็นองค์กรภาคธุรกิจแห่งแรกในไทยที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อกันถึง 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับครั้งแรกในปี 2562 อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 6 บริษัทของภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการยกย่องในปีนี้อีกด้วย สำหรับปี 2023 มีองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมทั้งสิ้น 135 องค์กร จาก 19 ประเทศ และ 46 กลุ่มอุตสาหกรรม  

ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่งานกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ดีทีจีโอและกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงทีมงานทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและยินดีอย่างยิ่งที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่เข้มงวดของ the World’s Most Ethical Companies รวมถึงทำให้มีตัวแทนองค์กรจากประเทศไทยได้อยู่ในรายชื่อระดับโลกจากสถาบันอันทรงเกียรตินี้อีกครั้ง” 

“ดีทีจีโอคือกลุ่มบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบ business-social integration ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านการทำธุรกิจและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมคู่ขนานกันไป โดยมีการจัดสรรร้อยละ 2 ของรายได้ให้กับการริเริ่มและดำเนินโครงการภาคสังคม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับทุกสิ่งบนโลก ด้วยการยึดมั่นในแนวทางนี้ ทำให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ดีทีจีโอและกลุ่มบริษัทในเครือได้มีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ MQDC ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และธีมโปรเจกต์ชั้นนำที่ประสบความสำเร็จกับการพัฒนา ‘เดอะ ฟอเรสเทียส์’ โครงการธีมโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่ถือเป็นโครงการเมืองต้นแบบระดับโลกที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศมาแล้วมากมาย

รวมถึงการก้าวเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สกับ MQDC IDYLLIAS โลกที่เชื่อมโยงโลกจริงกับโลกเสมือนทุกมิติ ตลอดจนการสร้างโลกคู่ขนานหรือ digital twin เพื่อมอบความสุขอันยั่งยืนต่อสรรพสิ่ง อีกทั้งในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC by MQDC ได้พัฒนานวัตกรรมห้องฉุกเฉินความดันลบ (negative pressure ER) 100% fresh air ที่ลดการติดเชื้อระหว่างการรักษาด้วยเทคโนโลยี HEPA Filter สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ โดยถือเป็นอีกก้าวสำคัญของนักวิจัยในการเดินหน้าคิดค้นและทำงานวิจัยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานด้านการศึกษาผ่านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดพะเยาและน่านโดยเจ้าหน้าที่วิชาการ มูลนิธิพุทธรักษา เป็นต้น เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของการดำเนินงานทั้งด้านธุรกิจและสังคมของเรา” ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ กล่าว 

“จริยธรรมมีความสำคัญต่อทุกองค์กร หากองค์กรใดยึดมั่นต่อการทำธุรกิจบนความซื่อสัตย์ผ่านแนวทางการปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพจะไม่เพียงพัฒนามาตรฐานการทำงานเท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาวที่ดีขึ้นด้วย” มิสเอริก้า แซลมอน เบิร์น (Ms. Erica Salmon Byrne) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน Ethisphere กล่าว “เรายังคงได้รับแรงบันดาลใจจากบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกและความทุ่มเทของทุกองค์กรได้สร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน รวมถึงเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและมีคุณค่าอีกด้วย ดิฉันขอแสดงความยินดีต่อดีทีจีโอที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกอีกครั้ง” 

“จริยธรรม คุณธรรม และความสัตย์ซื่อ ถือเป็นตัวตนที่แท้จริงของดีทีจีโอแฟม (แฟม คือชื่อเรียกสมาชิกองค์กร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) และเป็นพลังขับเคลื่อนขององค์กรในการเพิ่มคุณค่าให้กับทุกสิ่งที่เราทำ หรือ Adding Value in Everything We Do ทั้งด้านธุรกิจและภาคสังคม” ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ กล่าวปิดท้าย 

ทั้งนี้ดีทีจีโอได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการภาคสังคมผ่านการทำงานขององค์กรการกุศลมากมาย ซึ่งรวมถึงมูลนิธิพุทธรักษาที่เน้นด้านการศึกษา สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ที่เน้นงานด้านสาธารณสุข 

การคัดเลือกองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมหรือ World’s Most Ethical Companies เป็นการคัดเลือกประจำปี โดยสถาบัน Ethisphere ซึ่งมีการประเมินภายใต้ระบบ Ethics Quotient® (EQ) โดยองค์กรต่าง ๆ จะได้รับคะแนนจากการให้ข้อมูลผ่านคำถามกว่า 200 ข้อเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม บทบาททางสิ่งแวดล้อมและสังคม บทบาททางจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการ และการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่ง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกรอบการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมและจัดทำแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดขององค์กรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก 

รายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมประจำปี 2566 https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

About the Author

Share:
Tags: DTGO / wmec2023 /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ