Monday, July 15, 2024
เพื่อสังคม DTGO

“THE FORESTIAS by MQDC” โครงการต้นแบบระดับโลกแห่งใหม่ในการพัฒนาเมือง

เรื่อง  แสงระวี จงศิริกุล

รวมทั้งเป็นโครงการเมืองแห่งแรกของโลกที่ออกแบบทุกมิติ เพื่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้นและมีความสุขมากขึ้น

“ให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข สุขภาพดีขึ้น และอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ”  โครงการเมืองต้นแบบเมืองแห่งอนาคตที่ออกแบบความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยครบทุกช่วงวัยและตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์  ซึ่งเป็นแนวคิดของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) โจทย์ใหม่สุดท้าทายของเมกะโปรเจกต์ระดับโลก อย่าง “เดอะ ฟอเรสเทียส์” Theme Project ระดับเวิลด์คลาสและเป็น Smart City ที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกด้วยรางวัลคุณภาพ การออกแบบ และนวัตกรรมมากกว่า 42 รางวัล

จากวิสัยทัศน์ของผู้พัฒนาโครงการที่เน้นการอนุรักษ์ทั้งธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับแบบยั่งยืน นิตยสารอนุรักษ์จึงขอเยี่ยมชมโครงการของเดอะ ฟอเรสเทียส์ บริเวณบางนา-ตราด พื้นที่กว่า 398 ไร่  การได้เห็นผืนป่าจริงขนาดใหญ่ 30 ไร่ ใจกลางเมืองให้ความรู้สึกร่มรื่นชื่นใจ แค่ขับรถเข้ามาในโครงการ สิ่งแรกทำคือ ปิดแอร์ เปิดหน้าต่างรถ สูดอากาศเต็มปอด ฟังเสียงนก เท่านี้ก็สัมผัสได้ถึงความสุข ความประทับใจ ได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง เดอะ ฟอเรสเทียส์

การ DESIGN ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโครงการ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมี ความสุข ที่ยั่งยืน        

          เมื่อพูดถึงคำว่า “ความสุข” ใครจะคิดว่านี่เป็นปัญหาร้ายแรงอันดับ 1 ของโลก ที่มนุษย์เรากำลังเผชิญอยู่อย่างเร่งด่วนกว่าเรื่องไหน เพราะอัตราการป่วยด้านสุขภาพจิตของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นทุกวัน  ดังนั้นการออกแบบเมืองแห่งความสุข จึงเหมือนเป็นการแก้ปัญหาระดับโลกเลยทีเดียว  และนอกจากมนุษย์ขาดความสุข ปัญหาเร่งเด่วนของโลกอีก 2 เรื่อง คือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก และ พลังงานทดแทน  โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์  จึงเป็นโครงการแรกที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า และรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมากมายที่มาช่วยกันพัฒนาออกแบบสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ความสุข จากการที่ ธรรมชาติ  สัตว์ และมนุษย์ มาอาศัยอยู่รวมกัน บนพื้นที่สีเขียวท่ามกลางระบบนิเวศที่สมบูรณ์ 

         การอยู่กับธรรมชาติทำให้มนุษย์มีความสุข  เดอะ ฟอเรสเทียส์ จึงมีพื้นที่ป่าธรรมชาติขนาด 30 ไร่  ที่ปลูกโดยใช้กล้าไม้ที่เพาะจากเมล็ดเพื่อให้ได้รากแก้ว โดยปลูกป่าเลียนแบบโครงสร้างป่าธรรมชาติ ตามแนวคิดป่ามิยาวากิที่นิตยสารอนุรักษ์นำเสนอในฉบับที่ 60 โดยเลือกปลูกต้นไม้ท้องถิ่นหลากหลายสายพันธุ์ ปลุกแบบหลายชั้น (Multi Layer) หลากหลายความสูง สร้างชั้นความซับซ้อนของป่าเพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นการอนุรักษ์ที่รักษาพันธุ์ไม้และสัตว์ท้องถิ่นมากกว่า 500 ชนิด ให้คนและสัตว์ต่างๆอยู่ร่วมกันได้ และปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับทุกวัย

“HAPPY LIVING COMMUNITY FOR INTERGENERATION”  

สะท้อนมุมมองความสุขทุกเจนเนอเรชั่น 

ความสุขกับการอยู่ใน  Community ที่ดี  เกื้อกูลดูแลซึ่งกันและกันแม้ในวันที่คุณอายุมากขึ้น นอกจากผืนป่าลึก ป่าโปร่ง สวน และทางเดินธรรมชาติลอยฟ้าแล้ว โครงการระดับเวิลด์คลาสใส่ใจในทุกรายละเอียดการออกแบบที่พักอาศัย ทั้งบ้านเดี่ยวระดับ Super Luxury คอนโด High Rise และ Low Rise ไปถึงคอนโดเพื่อผู้สูงอายุ พร้อมศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมาตรฐานระดับโลก มีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพทั้งกายใจ ลานกิจกรรม คอมมิวนิตี้เซ็นเตอร์ โรงแรม ที่ตอบโจทย์กับทุกเจนเนอเรชั่น

การผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี โดย RISC เพื่อความสุขในการใช้ชีวิตแห่งอนาคต

เดอะ ฟอเรสเทียส์ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของทุกสิ่งมีชีวต กับผู้เชี่ยวชาญต่างๆโดยการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ อาทิ

1.Central Utility Plant (CUP) หรืออาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมการผลิตน้ำเย็นเพื่อส่งความน้ำเย็นผ่านท่ออุโมงค์ไปยังที่พักอาศัย สำหรับทำความเย็นภายใน อาคาร ภายในอุโมงค์ ยังมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดการ ใช้พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

2. การออกแบบอาคารตามทิศทางแสงแดดที่เหมาะสม ออกแบบอาคารให้พื้นที่อาคารรับแสงแดดที่ทำให้เกิดความร้อนได้น้อย โดยออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับทิศแดดช่วยลดควมร้อนเข้าสู่อาคาร มีการสร้างชายคาเพื่อเป็นร่มเงาในการใช้สอยอาคารและลดอิทธิพลจากแสงแดดและป้องกันฝน ออกแบบการระบายอากาศที่ดีรับลมธรรมชาติ เปิดช่องแสงรับแสงธรรมชาติใช้งานได้เต็มที่โดยไม่นำความร้อนจากแสงแดดเข้าสู่อาคาร

3. Integrated Water Management มีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ระบบเครื่องกลและธรรมชาติร่วมกันในการบำบัดน้ำเสียที่สมบูรณ์แบบ สำหรับน้ำเสียที่บำบัดน้ำแล้ว จะถูกนำกลับมาใช้ในส่วนป่าของโครงการ

4. เลือกใช้วัสดุสร้างสุขภาวะที่ดีและการลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยคัดสรรวัสดุที่ลดความเสี่ยงต่อการเป็นสาเหตุโรคภัยต่างๆอาทิโรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ มะเร็ง เช่น สี กาว ที่มีค่าสารระเหยที่เป็นพิษต่อร่างกายต่ำ  การส่งเสริมการใช้วัสดุ upcycled ในโครงการ อาทิ พื้นถนนจากการนำเสาเข็มที่เหลือในกระบวนการก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่ในการแปรรูปคอนกรีต

5. Indoor air quality การติดตั้งระบบการเติมอากาศในพื้นที่พักอาศัย พร้อมระบบการกรองฝุ่นขนาดเล็ก ให้ทุกการอยู่อาศัยมีความมั่นใจในคุณภาพอากาศภายในอาคารว่าสะอาดและมีคุณภาพดีต่อสุขภาพ

อยากให้คุณลองไปสัมผัสประสบการณ์จินตนาการแห่งความสุขบนผืนป่านี้ได้ด้วยตัวเอง

ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายเยี่ยมชมโครงการได้ที่

About the Author

Share:
Tags: ป่า / โรงแรม / สุขภาพ / architecture / ธรรมชาติ / interior / ชุมชน / คอนโด / สิ่งแวดล้อม / park / บ้าน / THE FORESTIAS / สัตว์ / เดอะ ฟอเรสเทียส์ / ต้นไม้ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ