Tuesday, July 16, 2024
เพื่อสังคม WHA Group

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุน “โครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี WiFi 6E เพื่อยกระดับการบริหารและการศึกษาทางการแพทย์” ของคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้มอบเงินสมทบทุนจำนวน 2 ล้านบาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสนับสนุน “โครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี WiFi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์” ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อผสานเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ เข้ากับองค์ความรู้ทางการแพทย์ ในการพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางการแพทย์และระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการแพทย์มาโดยตลอด จึงเข้าร่วมสนันสนุนโครงการในครั้งนี้

บรรยายภาพ: ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา (กลาง) คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย ศ. คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อาจารย์ พญ. ศนิ มลกุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และศาสตราจารย์ พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (ซ้ายสุด) รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบเงินสมทบทุนโครงการจากนางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีนายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และนางอภิญญา คูหาเรืองรอง (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน ในระหว่างงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

About the Author

Share:
Tags: โรงพยาบาลรามาธิบดี / มหาวิทยาลัยมหิดล / WHAGroup /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ