Tuesday, July 16, 2024
เพื่อสังคม Double A

ดั๊บเบิ้ล  เอ สนับสนุนฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เข้ารับเกียรติบัตร ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22  เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาให้ทัดเทียมนานาชาติ ทั้งนี้ได้มอบกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ อุปกรณ์เครื่องเขียน และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care สำหรับใช้ในการจัดการแข่งขัน   โดยมี พันเอกวันฉัตร แสงสว่าง เสนาธิการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตร ณ โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายก

About the Author

Share:
Tags: Double A / ฟิสิกส์โอลิมปิก / หน้ากากอนามัย /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ