Monday, July 15, 2024
เพื่อสังคม เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบโล่เกียรติยศแก่บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ ประเทศไทย ช่วยปลดไทยออกจากรายชื่อประเทศต้องห้ามขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ ประเทศไทย ให้คำปรึกษาในข้อกฎหมายโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) และสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เพื่อช่วยปรับเนื้อหาในพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ปี 2021 ขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (วาดา) โดยการแก้ไขเนื้อหาในพระราชบัญญัติดังกล่าวประสบความสำเร็จ สามารถปลดประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศต้องห้ามของวาดาได้เป็นผลสำเร็จ 

บริษัทฯ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมทั้งข้อบังคับต่างๆ ตามกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก) และยังให้ความช่วยเหลือโดยอธิบายและให้ความกระจ่างในเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 แก่ทางวาดาอีกด้วย

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ปี 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ ประเทศไทย  โดยมีนายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายแพทย์มีชัย อินวู๊ด ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ร่วมในพิธีด้วย

โดยทางบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ ประเทศไทย มีตัวแทนเข้าร่วมพิธี ได้แก่ พีระพรรณ ตั้งสุวรรณ หุ้นส่วนและผู้อำนวยการกลุ่มการดูแลสุขภาพ และชีววิทยาศาสตร์ และความยั่งยืน และทีมงาน ซึ่งประกอบด้วยเรือโทยุทธนา ศิวรักษ์ หุ้นส่วนและผู้อำนวยการร่วมกลุ่มตรวจสอบ จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, วิทยา เหลืองสุขเจริญ หุ้นส่วนฝ่ายการบริการทางการเงิน, และประวีณ จันทนาโกเมษ ซีเนียร์แอสโซซิแอต จากกลุ่มตรวจสอบ จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

About the Author

Share:
Tags: นิตยสารอนุรักษ์ / อนุรักษ์ / anurakmagazine / อนุรักษ์แท็บลอยด์ / อนุรักษ์ออนไลน์ / เพื่อสังคม / #Baker&McKenzie /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ