Tuesday, July 23, 2024
เพื่อสังคม ซีพีเอฟ

CPF-มูลนิธิ SOS เปลี่ยนอาหารส่วนเกินเป็นมื้อโภชนาการ สานต่อ”Circular Meal มื้อนี้เปลี่ยนโลก” ปีที่ 3

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการอาหารส่วนเกิน เปลี่ยนเป็นเมนูมื้ออร่อยและมีโภชนาการ ในโครงการ “Circular Meal มื้อนี้ เปลี่ยนโลก” ปีที่ 3 จับมือมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (มูลนิธิ SOS สาขาประเทศไทย) ส่งมอบอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียม อิ่มท้องด้วยอาหารคุณภาพ ทั้งกลุ่มที่มีรายได้น้อย เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามแนวทางลดขยะอาหารเป็นศูนย์ (Zero Food Waste) และเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบตามเป้าหมายความยั่งยืน SDGs

โครงการ “Circular Meal มื้อนี้ เปลี่ยนโลก”ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 โดยตั้งแต่ต้นปี 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 ส่งมอบ อาหารส่วนเกินให้ชุมชนเปราะบางในกรุงเทพฯและปริมณฑลไปแล้วรวม 130,000 มื้อ ช่วยลดขยะอาหารได้รวม 31.19 ตัน และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 23.84 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 2,492 ต้น

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นายทวิช ทัฬหะกาญจนากุล ผู้อำนวยการโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหาร กิจการร้านอาหารและธุรกิจขนมสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของซีพีเอฟ นำวัตถุดิบที่มาจากการบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาดปลอดภัย สู่การปรุงเป็นมื้ออร่อยตามหลักโภชนาการ อาทิ ขาเป็ด เนื้อเป็ดหมักสวรรค์พร้อมปรุง เนื้อเลาะโครงอก และคั่วกลิ้งไก่ นำมาปรุงอาหารเป็นเมนูต่างๆ เช่น ขาเป็ดพะโล้ ผัดกะเพรา เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่อาศัยในชุมชนคลองลัดภาชี และนำวัตถุดิบแจกจ่ายให้ชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนคลองตาแป้น ชุมชนซอยเพชรเกษม 40 ชุมชนสิรินทร์และเพื่อน ชุมชนหมู่ 5 บางแวก ชุมชนเพชรเกษม 46 ชุมชนวัดโคนอน โดยมีจิตอาสาซีพีเอฟ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ SOS สาขาประเทศไทย และผู้บริหาร บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด (GEPP)

นายทวิช ทัฬหะกาญจนากุล ผู้อำนวยการโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า CPFGS กล่าวว่า CPFGS เป็นบริษัทในกลุ่มของซีพีเอฟ ที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของซีพีเอฟภายในประเทศไทยและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจสนับสนุนเป้าหมายการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และแนวนโยบาย Zero Food Waste to Landfill มุ่งลดปริมาณขยะสู่การฝังกลบ ตามเป้าหมาย CPF 2030 Sustainability in Action การที่เราเข้าร่วมกับโครงการ SOS อย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียม ด้วยการนำอาหารส่วนเกินที่ถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อร่างกาย มีสารอาหารครบถ้วน และเป็นอาหารที่มีโปรตีนมากกว่า 90 % ของปริมาณทั้งหมด ให้พลังงานเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของกลุ่มเปราะบาง

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ในฐานะพันธมิตรผู้ผลิตอาหารที่สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียม ทำให้ในปี 2565 มูลนิธิ SOS มอบรางวัล SOS Awards 2022 ประเภท “OUTSTANDING FOOD RESCUE AWARD – BIG MANUFACTURING GROUP” ให้ซีพีเอฟ ที่ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายลดขยะอาหารเป็นศูนย์ โดยส่วนหนึ่งเป็นการดำเนินการผ่านโครงการ Circular Meal มื้อนี้เปลี่ยนโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างซีพีเอฟโดย CPFGS และ SOS ยังมีพันธมิตร คือ บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด (GEPP) ช่วยเก็บกลับพลาสติกและกระดาษ (Take-back system)เข้าสู่กระบวนการจัดการรีไซเคิลอย่างมีระบบ ถือเป็นต้นแบบการจัดการอาหารส่วนเกินและความรับผิดชอบต่อบรรจุภัณฑ์เก็บกลับแบบครบวงจร (Closed-loop system) ซึ่งตั้งแต่ปีต้นปี 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด เก็บกลับบรรจุภัณฑ์ไปแล้วมากกว่า 7,000 ชิ้น

About the Author

Share:

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ