Saturday, July 20, 2024
Double A เพื่อสังคม ADVERTORIAL

“รักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี” กิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติกับดั๊บเบิ้ล เอ

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในโครงการ “รักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี” จำนวน 200,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืด สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในฤดูกาลที่เหมาะสม ณ บริเวณปากคลองชลองแวง ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยราชการ สถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

About the Author

Share:
Tags: ปราจีนบุรี / นิตยสารอนุรักษ์ / อนุรักษ์ / anurakmagazine / อนุรักษ์แท็บลอยด์ / อนุรักษ์ออนไลน์ / ดั๊บเบิ้ล เอ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ