Monday, July 15, 2024
เพื่อสังคม ไทยยูเนี่ยน

ไทยยูเนี่ยนส่งทีมอาสาสมัครลุยเก็บขยะทะเล ๓ ทวีป ทะลุ ๑๐ ตัน วันทะเลโลก

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก ตอกย้ำพันธกิจในการดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล เดินหน้าโครงการเก็บขยะทั่วโลกในเดือนแห่งการฉลองวันทะเลโลก ระดมพลังพนักงานอาสาสมัครจากกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนในภูมิภาคต่างๆ อาทิ ไทย ยุโรป และแอฟริกา ๔๖๐ คน ช่วยกันเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ชายหาด และแม่น้ำ ในประเทศไทย กานา โปรตุเกส อิตาลี และฝรั่งเศส ได้ทั้งหมด ๑๐,๐๑๖ กิโลกรัม ขยะที่ถูกเก็บได้มากที่สุดได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก โฟม อุปกรณ์ประมงเก่า และก้นบุหรี่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ  SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทอาหารทะเลรายใหญ่ของโลกและองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “ในฐานะที่ไทยยูเนี่ยนเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก ทะเลจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจและเราตระหนักถึงการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทะเลจะมีความอุดมสมบูรณ์สำหรับอนาคตของธุรกิจและโลกของเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในวันทะเลโลก ซึ่งเรามีความตั้งใจที่จะทำอย่างต่อเนื่อง”

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ระดับโลกของ SeaBOS และ Ocean Conservancy เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยไทยยูเนี่ยนเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง SeaBOS  ซึ่งในปีนี้ในประเทศไทยมีอาสาสมัครจาก บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น บจ.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บจ.โอคินอสฟู้ด และ บจ.แพ็คฟู้ด พร้อมด้วยอาสาสมัครในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๓๑๒ คน ร่วมกันเก็บขยะได้ถึง ๒,๑๘๓ กิโลกรัม ในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ส่วนในทวีปแอฟริกาเก็บขยะรวมถึงอุปกรณ์ประมงเก่าได้ถึง ๗.๕ ตัน ในทวีปยุโรปสามารถเก็บขยะได้ถึง ๒๓๖ กิโลกรัม

ขยะที่เก็บได้จะถูกนำมาคัดแยกประเภทและบันทึกข้อมูลตามแนวทางของ International Coastal Cleanup โดยขยะที่รีไซเคิลได้จะถูกดำเนินการโดยบริษัทที่รับจัดการขยะในพื้นที่ ส่วนขยะที่รีไซเคิลไม่ได้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานกำจัดขยะในพื้นที่ ทั้งนี้ ตั้งแต่ไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมโครงการรณรงค์เก็บขยะชายฝั่งทั่วโลกกับ SeaBOS ในปี ๒๕๖๔ อาสาสมัครจากไทยยูเนี่ยนทั่วทุกภูมิภาคได้เก็บขยะไปแล้วเป็นจำนวน ๑๔,๑๓๕ กิโลกรัม 

About the Author

Share:
Tags: ทะเล / วันทะเลโลก / เก็บขยะ / ฉบับที่ 69 / เก็บขยะทะเล /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ