Tuesday, July 23, 2024
เพื่อสังคม Double A

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรมรักษ์โลก “สองมือหนึ่งใจ ชวนน้อง Upcycle”

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดกิจกรรม “สองมือหนึ่งใจ ชวนน้อง Upcycle” ให้น้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมจะให้ความรู้เรื่องประเภทและวิธีการจัดการขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว พร้อมทั้งน้องๆ ยังได้นำขวดพลาสติกใช้แล้วมาออกแบบแปลงเป็นของใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ (Upcycle) ช่วยลดปริมาณขยะและรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

About the Author

Share:
Tags: ดั๊บเบิ้ล เอ / Double A / upcycle / สองมือหนึ่งใจชวนน้องupcyclr /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ