Monday, July 22, 2024
เพื่อสังคม ไทยเบฟ

องค์กรธุรกิจชั้นนำ ชวนร่วมกันเปลี่ยนโลก ในงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

งาน SX 2023 เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือขององค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศที่จะมาร่วมกันสร้างพลัง และปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆ เพื่อสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” Good Balance, Better World ในงาน Sustainability Expo (SX2023) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4

ตอกย้ำแนวคิดหลักของการจัดงาน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ที่จะชวนให้คุณได้ “ลงมือทำจริง” และร่วมกันสร้างอนาคตให้โลกใบนี้น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งาน Sustainability Expo 2023 หรือ (SX2023) เป็นการตอกย้ำต้นแบบของความยั่งยืนที่น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และ ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP)  ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดงานด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

และเป็นการรวมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันสร้างทศวรรษแห่งการ “ลงมือทำ” ( Decade of Action) เพื่อให้โลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) รวมถึงไลฟสไตล์ในชีวิตประจำวันของทุกคน จากการผสานความร่วมมือของกว่า 100 องค์กร 250 วิทยากร และ 500 เครือข่ายธุรกิจยั่งยืนระดับภูมิภาค และระดับโลก นำโดย 5 องค์กรธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC,  เอสซีจี, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยปีนี้พันธมิตรที่เป็น Co-founder อย่าง เอสซีจี จะเข้ามาจัดงาน ESG Symposium และหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน TCAC (Thailand Climate Action Conference) ซึ่งนับเป็นงานใหญ่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องแผน Net Zero ของประเทศในงาน SX 2023 อีกด้วย

และยังร่วมด้วยเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network หรือ TSCN) และหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อีกมากมายที่จะมาร่วมสร้างต้นแบบโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนที่เรียกว่า B2C2B (Business-to-Consumer-to-Business) หรือการยึดผู้บริโภคเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจ ที่ทุกภาคส่วนมารวมพลังกันขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ภายในปี 2030 

พบกับกิจกรรมไฮไลท์ และสุดยอดนวัตกรรมมากมายที่จัดเต็มตลอด 10 วัน รวมถึงต้นแบบโมโดลด้านความยั่งยืนทุกรูปแบบจากองค์กรชั้นนำ ที่จัดเต็มตอบความเป็นไลฟ์สไตล์ในตัวคุณที่จะช่วยกันปรับพฤติกรรม เปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆ ไปตามเทรนด์โลก ตั้งแต่การนอน การกิน การออกกำลังกาย มุมมองการใช้ชีวิต การปฏิบัติตนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การลงมือทำเพื่อคนอื่นเพื่อโลก

พร้อมกับการร่วมแบ่งปันเพื่อสังคมและโลกที่น่าอยู่ และเพลิดเพลินไปกับนิทรรศการมัลติมีเดียสมดุลที่ดี ดีต่อสุขภาพกายและใจ ดีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว ดีต่อสังคม ชุมชนเมือง และดีต่อโลกสุดล้ำไปกับที่นวัตกรรมแห่งมัลติมีเดียให้คุณได้สัมผัสโลกเสมือนจริงคู่ขนานแบบ 360 องศา Immersive Experience Pavilion ให้เห็นถึงความเลวร้ายที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อโลกถูกทำร้าย และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนที่เราค้นหา จากสารคดีธรรมชาติจาก National Geographic บนจอ 3 มิติขนาดยักษ์

ร่วมเกาะติดเทรนด์ยั่งยืนของโลกกับเวทีเสวนาที่จัดเต็มมุมมองคนทำจริง หาคำตอบสู่สังคมและโลกที่ยั่งยืนของวิทยากรชื่อดังจากทุกวงแวดวง ที่มาชวนคุณเปลี่ยนโลกไปด้วยกันกับศาสตร์แห่งนวัตกรรมล้ำสมัย องค์ความรู้ใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเรา ปรับกาย..ฮีลใจทั้งด้านสุขภาพ การกิน การอยู่ การใช้ชีวิตในสังคมสูงวัย การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด และความพยายามเพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน    ชวนเด็กๆ มาร่วมสนุกและเพลิดเพลินเล่นแบบนี้ดีต่อโลก เรียนรู้ธรรมชาติและสร้างเสริมจินตนาการและจิตสำนึกที่ดี เพื่อโลกที่  SX Kids Zone  และอิ่มอร่อยที่เทศกาลอาหารแบบรักษ์โลกจากเหล่าเซเลบริตี้เชฟชื่อดังช็อปสินค้าอีโค่แบรนด์ดัง และร้านค้าชุมชนมากมาย ที่ SX Marketplace เพื่อสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี และอีกหลากหลายกิจกรรมที่เรียกได้ว่าขนกันมาแบบจัดเต็ม ให้คุณได้ตื่นตา และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้กันแบบไม่มีหลุดเทรนด์ อาทิ

  • โซน SEP Inspiration ตามหาความหมายที่แท้จริงของ SEP (SX Prologue) ถ่ายทอดผ่านแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นหัวใจในการจัดงาน ร่วมสัมผัสมิติคู่ขนาดระหว่างโลกไร้สมดุลกับโลกแห่งสมดุลที่ดี ที่มาในรูปแบบ Immersive multi media พบกับผลงาน Collaboration จาก ศิลปิน BAB ผู้ใกล้ชิดและเข้าใจธรรมชาติ ผนวกกลุ่มสร้างแสงและเสียงร่วมสมัย Duck Unit ร่วมกับภาพมหัศจรรย์บนพื้นโลก จาก NAT GEO นิทรรศการที่จะนำทางไปค้นหาคำตอบที่แท้จริงของการสร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลก ที่ดีขึ้น และยังเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกันหาทางออกที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • โซน Better Me ทุกสิ่งจะดีขึ้นได้…เริ่มที่ตัวเรา ปรับมุมมองความคิดในการใช้ชีวิตต่างวัยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พบกับโซน Good Health & Well Being indoor Park ภายใต้กรอบคิดว่า “เราทุกคนสามารถกอบกู้โลกได้” พร้อมอัพเดทเทรนด์สุขภาพ และสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ในรูปแบบของ Application และ AI ที่ดีต่อเรา ดีต่อโลกในหลากหลายมิติที่สายรักสุขภาพไม่ควรพลาด ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม สู่แนวทางการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง ใน 3 มิติ ได้แก่ สุขภาพกายเราดี สุขภาพโลกของเราดี (Healthy Life Healthy Earth) พบกับนวัตกรรมการผลิตอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนและรักษาโลก, สังคมสูงวัย อยู่อย่างไรให้เป็นสุข (Aging Society) ที่เชิญชวนร่วมการวางแผนก่อนเกษียณ รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างมีสุขร่วมกันในสังคมต่างวัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ที่จะมาให้แนวคิดที่น่าสนใจที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน คนรุ่นใหม่ และใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพ มีสุขภาพและทัศนคติที่ดี สู่การสร้างอาชีพ ที่เป็นจริงได้ ตลอดจนการส่งเสริมแนวคิดด้านธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีต้นแบบเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้นำไปปรับใช้ในแบบตัวคุณ
  • โซน Better Living นำเสนอผลงานและโครงการขององค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   ยกระดับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ตลอดกระบวนการผลิต ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero  ผ่านการนำเสนอ            ในแง่มุมที่น่าสนใจและใกล้ตัว  ในรูปแบบ Sustainable Living 24/7 Lifestyle ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่ การดูแลน้ำ (Water Stewardship), การลดคาร์บอน (Decarbonization),ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และ การจัดการของเสีย (Waste Management)
  • โซน Better Community บอกเล่าเรื่องราวของสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวและมีความเท่าเทียม  เชื่อมโยงคน เชื่อมโยงเครือข่ายที่ทำหน้าที่สร้าง “ความปกติสุข” ในสังคมที่มีความหลากหลาย ผ่านมุมมองด้านต่างๆ นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละคน โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องมีการรวมตัวกัน การสืบสาน  รักษา ต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงต้นแบบของการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ทั้งชุมชน เมือง และภูมิภาค
  • โซน Better World ตื่นตาตื่นใจไปกับ SX Landmark และ Arts Exhibition ที่รวบรวมงานศิลป์สะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ  Nat Geo  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  และผลงานนานาชาติ 10 ประเทศ ASEAN ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ใด จากโครงการ ASEAN SX PHOTO CONTEST และโครงการ Trash to Treasure เปลี่ยนขยะเป็นงานศิลป์ทรงคุณค่า 

    ห้ามพลาด!! วันที่ 29 กันยายนนี้ เปิด 3 โซนพิเศษก่อนใคร
  • SX Food Festival เทศกาลอาหารเพื่อโลกจากเชฟชื่อดัง พบกับธีม Thai Street Food Museum ที่จำลองจุด landmark ชื่อดังร่วมสมัยในกรุงเทพฯ เมืองเก่าภูเก็ต และหัวเมืองสำคัญของไทยมาไว้ในหนึ่งเดียว พร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรสที่ดีต่อคุณ ดีต่อโลก กับแนว Zero-Waste Cooking เรียนรู้การจัดการขยะอาหารเพื่อความยั่งยืนแบบเต็มรูปแบบ
  •  SX Marketplace พาช็อปสินค้างานคราฟโดนใจเพื่อชุมชนและสังคม
  •  SX Kids Zone ชวนน้องๆ มาสนุกกับการเรียนรู้และความน่าฉงนของโลกแห่งแมลงตัวจิ๋วกับบทบาทที่สำคัญต่อโลกที่ยั่งยืนใบนี้ พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะความคิดอีกมากมาย

มาร่วมกันเปลี่ยนโลกเพื่อ สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า Good Balance, Better World กับสุดยอดไฮไลท์โซนต่างๆ รวมถึงทุกเรื่องบน TALK STAGE จากตัวจริงเสียงจริงที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ทำงานเพื่อ สร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า อีกมากมายที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนด์โลก เพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคน ในงาน Sustainability Expo (SX2023) ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน- 8 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของ SX ได้ทาง Facebook Page : Sustainability Expo, www.sustainabilityexpo.com และแอดไลน์ @sxofficial  เตรียมพบกับมุมมองดีๆ และต้นแบบสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนร่วมกิจกรรมมากมายเพื่อโลก ด้วยกันที่ Sustainability Expo 2023: Good Balance, Better World #good balance,better world 

About the Author

Share:
Tags: สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน / Sustainability Expo 2023 (SX2023) / thai union / ไทยเบฟ / GC /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ