Tuesday, July 16, 2024
เพื่อสังคม ไทยเบฟ

“หอการค้าไทย” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก “ไทยเบฟ”

คุณอรสุดา ไชยโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารหอการค้าไทย ผู้แทน หอการค้าไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จาก คุณเชษฐ์ รมยนันทน์ ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ หอการค้าไทย     

-ข่าวนิตยสารอนุรักษ์ออนไลน์ 14 กย 64-

About the Author

Share:
Tags: นิตยสารอนุรักษ์ / ไทยเบฟ / ไทยเบฟเวอเรจ / หอการค้าไทย /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ