Sunday, July 14, 2024
เพื่อสังคม เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลใหญ่ “สุดยอดองค์กรนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี 2564”

BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร. สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ รับ 2 รางวัลใหญ่ สุดยอดองค์กรนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี 2564” ประกอบด้วย รางวัลสินค้าประเภทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มประกันสุขภาพ  โครงการ Extra Care Plus และรางวัลสินค้าประเภทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มการบริการ Application MTL Click ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวที่ได้รับ 2 รางวัลดังกล่าว จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ ในโครงการ “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021” ขึ้นเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมในหลากหลายประเภทสินค้า โดยผ่านการคัดเลือกจากทีมบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งคะแนนโหวตจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อมอบรางวัลในครั้งนี้  ณ เมืองไทยประกันชีวิต  สำนักงานใหญ่ 

-ข่าวนิตยสารอนุรักษ์ออนไลน์ 16 กย 64-

About the Author

Share:
Tags: นิตยสารอนุรักษ์ / anurakmagazine / อนุรักษ์แท็บลอยด์ / อนุรักษ์ออนไลน์ / เมืองไทยประกันชีวิต / MTL / สาระ ล่ำซำ / สุธี โมกขะเวส / BUSINESS+ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ