Tuesday, July 23, 2024
เพื่อสังคม ปตท

หน่วยปฏิบัติการ PTT Group SEALs กลุ่ม ปตท. เดินหน้าลุยนำอุปกรณ์โดรน เรือท้องแบน ลงพื้นที่

จ.อยุธยา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนจากจมบาดาล

นายสมพงษ์  ไกรอุดม ประธานชมรม PTT Group SEALs กล่าวถึงการเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของทีมปฏิบัติการชมรม PTT Group SEALs กลุ่ม ปตท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นี้  เนื่องจากบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายและมีผลกระทบจากน้ำท่วมขังกว่า 10 อำเภอ  รวมกว่า 130 ตำบล  รวมถึงยังมีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้ง เด็ก คนชรา และหญิงมีครรภ์  โดยจะร่วมกับชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. นำทีมปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือเข้าพื้นที่  เนื่องปริมาณยังคงมีระดับน้ำที่สูงและท่วมขังในหลายอำเภอ  ซึ่งนอกจากทีมปฏิบัติการจะเข้าทำหน้าที่ขนส่งลำเลียงอาหารและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ  รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่แล้ว  ยังจะนำถุงยังชีพในนามชมรมพลังไทยใจอาสา ไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอีกด้วย  ที่ผ่านมา ทีมปฏิบัติการชมรม PTT Group SEALs  โดยได้ให้ความช่วยเหลือปกติและยามฉุกเฉินแก่ประชาชน ที่ต้องออกจากพื้นที่เพื่อเข้ารับการรักษาตัวอย่างเร่งด่วนแล้วกว่า 50 ราย 

ทีมปฏิบัติการชมรม PTT Group SEALs  ประกอบด้วยพนักงานจิตอาสาจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT,  PTTEP, THAIOIL , GC , IRPC , GPSC , OR , NPC และ S&E  พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนในการเข้าพื้นที่เต็มกำลัง อาทิ โดรน  เรือท้องแบน  เรือท้องวี (V) พร้อมเครื่องยนต์  รถสี่ล้อกู้ภัย  รถหกล้อเฮี๊ยบกู้ภัย เทรลเลอร์บรรทุกเรือ  รถหกล้อบรรทุกเรือ และมอเตอร์ไซต์วิบากกู้ภัย  เข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เนื่องจากมีระดับน้ำท่วมสูงและประชาชนจำนวนกว่า 1,000 ครัวเรือน โดยได้เตรียมพร้อมตลอดเวลาในการเข้าปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤต ทั้งด้านกำลังพล การกู้ภัย อาหาร ความช่วยเหลือต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนเวลาในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาของทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมพลังแรงกายและแรงใจมาช่วยเหลือสังคมในช่วงที่เกิดวิกฤต  โดยที่ไม่แสวงผลตอบแทน มาตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทย เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมานับเป็นเวลากว่า 10 ปี และได้ให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเหตุภัยพิบัติ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ การดับเพลิงที่บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ ในปี 2557  เหตุการณ์อุทกภัยทุกพื้นที่ เช่น น้ำท่วมภาคใต้จากพายุปาบึก และการช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมีหมิงตี้เคมีคอล เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา

กลุ่ม ปตท. ขอเคียงข้างคนไทย เป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วน ร่วมผ่านทุกสถานการณ์วิกฤตไปด้วยกัน

-ข่าวสารนิตยสารอนุรักษ์ออนไลน์ 12 ตค 2564-

About the Author

Share:
Tags: ปตทสผ / ปตท.สผ. / อนุรักษ์แท็บลอยด์ / อนุรักษ์ออนไลน์ / ปตท / ptt / พีทีทีโกลบอล / นิตยสารอนุรักษ์ / PTT Group / anurakmagazine /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ