Tuesday, July 16, 2024
เพื่อสังคม บุญรอดบริวเวอรี่

สิงห์ปาร์ค เชียงราย จับมือ ภาครัฐ-ท้องถิ่น เปิดโครงการ “แอ่วเจียงฮายวันฝนพรำ”

Singha Park Chiang Rai Green Season

สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมกับภาครัฐ – ท้องถิ่น และภาคประชาชน เปิดโครงการ “กรีนซีซั่น แอ่วเจียงฮายวันฝนพรำ” ชวนนักท่องเที่ยวเยือนเชียงรายในช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่ธรรมชาติมีความสมบูรณ์มากและอากาศเย็นสบาย หวังเติมความสุขให้นักท่องเที่ยว ควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี นครเชียงราย, นายวิสูตร บัวชุม ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย, ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้า จ.เชียงราย ร่วมเปิดโครงการ “กรีนซีซั่น แอ่วเจียงฮายวันฝนพรำ” ใช้จุดแข็งของจ.เชียงราย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ บรรยากาศของความเป็นเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงความเป็นมิตรของผู้คน ชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดเชียงรายช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติ ป่าไม้ สมบูรณ์เขียวขจี มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จุดเด่นของเขียงรายคือภูมิประเทศมีความสวยงาม และภูมิอากาศที่เย็นสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ กรมอุตุฯได้พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ซึ่งอากาศจะเย็นลงและยาวนาน ยิ่งทำให้เชียงรายมีความน่าสนใจมาก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และชาวเชียงรายได้ร่วมกันสร้างอีเวนท์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนเชียงราย  ในโครงการ “เชียงรายกรีนซีซั่น” เป็นการดึงความน่าสนใจในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่ธรรมชาติ ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เต็มที่และอากาศเย็นสบาย มานำเสนอและสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งนอกเหนือจากชาวเชียงรายทุกคนจะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวแล้ว ยังถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้จังหวัด ทั้งภาคการท่องเที่ยว สินค้าเกษตร สินค้าพื้นเมืองอีกด้วย

โดยหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงรายคือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเกิดกลไกเศรษฐกิจในมิติการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน เชื่อมโยงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวเชียงราย

นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย กล่าวว่า “สิงห์ปาร์ค เชียงราย มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ทั้งความสวยงาม ความเป็นธรรมชาติและ กิจกรรมที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งในส่วนของรถฟาร์มทัวร์ ชมความสวยงามของไร่ ร้านอาหาร ร้านชาไทย และลานกิจกรรม โดย “เชียงรายกรีนซีซั่น” เป็นช่วงเวลาที่ทั่วทั้งสิงห์ปาร์ค เชียงรายจะเขียวชอุ่มแบบ 360 องศา ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็จะพบความสดชื่น ความสวยงามของธรรมชาติ อากาศที่ดี และหลังจากนี้อุณหภูมิจะค่อยๆลดลง เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวต่อเนื่องจนถึงต้นปี ซึ่งสิงห์ปาร์ค เชียงราย จะมีการจัดกิจกรรมใหญ่ประจำปี 2 งาน คือ Farm Festival on the Hills เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน และ International Balloon Fiesta เทศกาลบอลลูนนานาชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าจังหวัดเป็นจำนวนมาก สร้างเม็ดเงินกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

ด้านนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี กล่าวว่าเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์ ในแต่ละฤดูมีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน โดยในช่วงปลายฤดูฝน จะเป็นช่วงเวลาความสดชื่นของผืนป่า ธรรมชาติสมบูรณ์เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่มีปริมาณฝนค่อนข้างมากยิ่งทำให้ผืนป่ามีความชุ่มชื่น สมบูรณ์มาก นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติและอากาศที่เย็นสบาย ซึ่งเป็นเสน่ห์ของเชียงรายในช่วงฤดูฝน และหลังจากนี้จะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกมากมายต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ซึ่งเชียงรายมีความเข้มแข็งของระบบบริการการท่องเที่ยวทั้งของรัฐและเอกชน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและสร้างการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มอบความประทับใจ ความปลอดภัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย นายวิสูตร บัวชุม กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าด้วยความพร้อมของจังหวัดเชียงราย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ความร่วมมือของภาครัฐและประชาชน รวมทั้งสิ่งต่างๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่ดี จะทำให้เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางการท่องเที่ยวสูงมาก ทั้งในด้านของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว โดยจากสถิติจของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เชียงราย จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดในครึ่งปี 2565

ทั้งนี้โครงการ “กรีนซีซั่น แอ่วเจียงฮายวันฝนพรำ” เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทางภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงปลายฝนต้นหนาว เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด นับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการนำจุดแข็งของจังหวัดเชียงรายทั้งในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติ ภูมิอากาศที่เย็นสบายในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ ต้อนรับนักท่องเที่ยว ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวปลายปี ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดอีกด้วย

About the Author

Share:
Tags: เชียงราย / บุญรอด / ไร่บุญรอด / เที่ยวไปรักษ์ไป /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ