Saturday, July 20, 2024
AEROSKY เพื่อสังคม

DRONE INSPECTION SOLUTION ให้การทุกการตรวจสอบเป็นเรื่องง่าย ด้วยเทคโนโลยีโดรนแบบครบวงจร

ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล วงการอุตสาหกรรมและวงการต่างๆ ได้นำเอานวัตกรรมใหม่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน ซึ่งเป็นเริ่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อไปตอบโจทย์ในธุรกิจต่างๆในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก

บริษัท แอโร สกาย โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ให้บริการโดรนโซลูชั่น (DRONE INSPECTION SOLUTION) ตัวช่วยในการตรวจสอบแบบครบวงจร พัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีโดรนในการตรวจสอบโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้กับตลาดประเทศไทย ตั้งแต่การเก็บข้อมูล-ประมวลผล-จัดทำรายงาน โดยการใช้โดรนเก็บข้อมูลภาพถ่าย และนำข้อมูลมาประมวลผลผ่านแพลตฟอร์ม เช่น การแสดงผลภาพ 3 มิติ (digital twin) การตรวจจับความร้อน การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ค้นหาจุดผิดปกติเพื่อตรวจสภาพอุปกรณ์ และคุณภาพของสินทรัพย์ที่ตรวจสอบ ไปจนถึงระบบการจัดทำรายงานให้แบบอัตโนมัติ

เเอโรสกาย (AeroSky) เริ่มให้บริการเทคโนโลยีโดรนโซลูชั่นที่ทันสมัยให้กับธุรกิจต่างๆ  เพื่อตรวจสอบโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในที่สูงหรือยากต่อการเข้าถึง โดยมีความละเอียดและความแม่นยำสูง มีความคล่องตัว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมนั้นๆ สามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบและติดตามผล เพื่อลดต้นทุน หรือลดการทำงานที่มีความเสี่ยงและอันตรายสูงต่อมนุษย์ เพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจหน้างาน (On-site)  โดยทีมนักบิน และทีมวิเคราะห์ดาต้าที่มีประสบการณ์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์โดรนที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ โดยเป้าหมายต่อไปของบริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์ม และทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เชื่อว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาให้แก่อุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้การทุกการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีโดรนเป็นเรื่องง่ายอย่างแท้จริง

About the Author

Share:
Tags: โดรน / aerosky / drone /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ