Monday, July 15, 2024
เพื่อสังคม ไทยยูเนี่ยน

ไทยยูเนี่ยน ชวนน้องเรียนรู้เปิดโลกแบดมินตันกับสองมือวางระดับโลก “บาส ปอป้อ” พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้ 5 โรงเรียนในสมุทรสาคร

น้อง ๆ จาก 5 โรงเรียนถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและบาส ปอป้อ

กรุงเทพฯ – 19 ธันวาคม 2565 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสาวนลินี เสยยงคะ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางสาววิสาขา จันทกิจ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมมือกับ เอสซีจี แบดมินตัน อะคาเดมี่ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกีฬาแบดมินตันให้กับตัวแทนนักเรียนจาก 5 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ โรงเรียนวัดศิริมงคล, โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม, โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท, โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาธรรม รวม 50 คน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสฝึกทักษะกีฬาแบดมินตันจากทีมโค้ชมืออาชีพระดับประเทศ โดยมี บาส เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย สองนักกีฬาแบดมินตันคู่ผสมมืออันดับหนึ่งของโลก เข้าร่วม

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยน ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาแบดมินตันให้นักเรียนทั้ง 5 โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายและสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็ก เพราะตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

แนะนำเทคนิคการจับมือไม้แบดมินตันที่ถูกวิธี
น้อง ๆ ฝึกการตีและรับลูกแบดมินตัน
น้อง ๆ สนุกกับเรียนรู้การตีแบดมินตันจากโค้ชมืออาชีพของเอสซีจี แบดมินตัน อะคาเดมี่
 ผู้บริหารไทยยูเนี่ยน ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้อง ๆ แต่ละโรงเรียน
บริหารไทยยูเนี่ยน กล่าวต้อนรับน้อง ๆ สู่กิจกรรมไทยยูเนี่ยนชวนเรียนรู้เปิดโลกแบดมินตัน

About the Author

Share:
Tags: thaiunion / ไทยูเนี่ยน / แบดมินตัน / สมุทรสาคร /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ