Saturday, July 20, 2024
เพื่อสังคม DTGO

RISC จับมือ Clicknic ตอกย้ำกลยุทธ์ For All Well-Being เดินหน้าพันธกิจ Health Technology เตรียมพร้อมสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ

19 ธันวาคม 2565 กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท คลิกนิก เฮลท์ จำกัด (Clicknic) สตาร์ทอัพ ผู้ออกแบบและดำเนินการ telemedicine เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพรองรับเทรนด์การดูแลสุขภาพของสังคมยุคใหม่

การลงนาม MoU ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาย นีล นิลวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คลิกนิก เฮลท์ จำกัด (Clicknic) (ที่2จากซ้าย)  และ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา RISC (ที่2จากขวา)  ร่วมกันเป็นตัวแทนลงนาม ณ ศูนย์วิจัย RISC เมื่อเร็วๆนี้

ภายใต้การลงนามดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อดูแลตรวจรักษาสุขภาพผ่าน แพลตฟอร์มดิจิทัล และพัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจอสังหาฯ ที่ผนวกการดูแลสุขภาวะที่ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงร่วมกันวางกลยุทธิ์ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology) ผ่านนวัตกรรมที่สามารถรองรับด้านสุขภาวะที่ดีร่วมกัน โดยวางแผนร่วมกันทำการวิจัย แลกเปลี่ยน รวมถึงให้การสนับสนุน และร่วมผลักดันให้ผลงานวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปใช้ได้จริง

“RISC และ Clicknic ต่างเชื่อว่าสุขภาพนั้นเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข อย่างยั่งยืน ดังนั้น เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นวิถีของคนรุ่นใหม่”

นอกจากนี้ ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายสามารถทำอุปกรณ์วิเคราะห์สุขภาพระดับครัวเรือน ที่จะทำให้ทุกคนสามารถทราบสุขภาพของตัวเอง ครอบครัว และดูแลสุขภาพได้เองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดโรคร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถเข้าถึง แพทย์ผู้บริการทางด้านสาธารณสุขได้ง่ายขึ้น โดยโครงการจะดำเนินงานวิจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้

– การตรวจรักษาสุขภาพผ่านเทคโนโลยีจากข้อมูลทางการแพทย์ด้วยอุปกรณ์และระบบดิจิทัล

– การสร้างแนวทางการป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บผ่านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ

– การสื่อสารและให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพและการสร้างสุขภาวะที่ดีได้อย่างแม่นยำ

– การลดเวลาในการเดินทางไปรับการรักษา ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และ เพิ่มโอกาสปรึกษาแพทย์โดยการเข้าถึงระบบข้อมูลด้านสุขภาพได้ทุกเวลา

About the Author

Share:
Tags: เพื่อสังคม / RISC / DTGO / clicknic /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ