Thursday, July 18, 2024
พระซุ้มกอ ในตำนาน ของประโยค “มีกูไว้ ไม่จน”

พระซุ้มกอ ในตำนาน ของประโยค “มีกูไว้ ไม่จน”

Mar 8, 2023
ตำนานนครชุมในอดีต ดินแดนของกำแพงเพชร หรือชากังราว เคยอยู่ในอิทธิพลของขอม จนถึง พ.ศ.1890 ราชวงศ์พระร่วง ได้เข้ามาขับไล่ขอม และบูรณะเมืองใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นนครชุม มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง จนถึงรัชกาล สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้กลับมาเรียกว่า กำแพงเพชร นับจากนั้นมา นครแห่งนี้ก็กลายเป็นเมืองสำคัญ ชั้นเมืองหลวงหน้าด่านที่ต้องเผชิญศึกสงครามเรื่อยมาจนถึงยุคกรุงธนบุรี แต่ก็ยังมีอยู่ช่วงหนึ่ง ที่นครชุม เป็นเมืองที่สงบสุข อิ่มเอิบไปด้วยบรรยากาศแห่งพระพุทธศาสนาอย่างมาก เพราะ มีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 3 […]
พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง วัดนางพญา พิษณุโลก

พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง วัดนางพญา พิษณุโลก

Apr 4, 2022
      จึงเมื่อ นิตยสารอนุรักษ์ ได้รับโอกาสจากนักสะสมพระเครื่องชั้นนำของไทย เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวในเชิงพุทธศิลป์จากพระเครื่องชั้นเยี่ยม ที่อยู่ในการครอบครองของท่านมาอย่างยาวนานหลายสิบปี จึงย่อมสร้างความตะลึงตรึงตาต่อผู้สนใจพระเครื่อง ที่มีอยู่กว่าสิบล้านคนอย่างสุดที่จะบรรยาย      เพราะถือเป็นปรากฏการณ์พิเศษของวงการพระเครื่อง ที่นิตยสารอนุรักษ์ได้รับเกียรติเป็นฉบับที่แรกและฉบับที่เดียว ให้อัญเชิญภาพพระเครื่องของท่านมาเผยแพร่ พร้อมเรื่องราวประสบการณ์ในวงการพระเครื่องยุคเมื่อ 30 ปีขึ้นไปของท่าน เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาเข้าใจและเห็นคุณค่าของพระสวย      ด้วยว่า อนุรักษ์ได้กำหนดฉบับที่ปฐมฤกษ์ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ซึ่งได้เสด็จประพาสหัวเมืองพิษณุโลก เมื่อปีพุทธศักราช2441 อันเป็นปีที่พระนางพญาได้อุบัติขึ้น […]
พระสวย | พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

พระสวย | พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

Mar 9, 2022
เรื่อง : คนชอบ(พระ)สวย       สำหรับอนุรักษ์ฉบับที่ต้อนรับตรุษจีนพ.ศ. ๒๕๖๑ ก็จะเป็นเรื่องราวและประวัติโดยย่อของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่“องค์หมวดแอ๊ด” (ร.ต.ท. อนุชิต โปษยานนท์ยศในขณะนั้น) ซึ่งเป็นพระสมเด็จวัดระฆังองค์ที่ได้ถูกลงตีพิมพ์ไว้ในหนังสือพระรุ่นแรกๆ ซึ่งได้รับการจัดทำเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๕ (๔๖ ปีมาแล้ว) และในหนังสือพระฉบับที่ดังกล่าว ผู้เขียนก็ได้กล่าวถึงพระสมเด็จองค์นี้ว่า “เป็นพระสมเด็จที่งดงามตามธรรมชาติโดยไม่มีการตกแต่งและมีความสมบูรณ์อันดับเยี่ยมที่สุดเท่าที่ค้นพบในวงการพระเครื่อง” […]
dummy-img

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ “องค์ร้านตัดเสื้อ”

Jan 27, 2021
เรื่องเล่าคนรักพระสวย นิตยสารอนุรักษ์ ฉบับที่ 33 กพ 2562 นำชมภาพอันงดงามและเรื่องราวของ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ “องค์ร้านตัดเสื้อ” สำหรับพระองค์นี้เดิมเป็น พระของ คุณชลอ รับทอง นักสะสมพระเครื่องระดับแนวหน้ารุ่นแรกๆ ของ เมืองไทย ต่อมาในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๐ ถึง ๒๕๐๕ คุณชลอ รับทอง ไม่สามารถทน ถูกตื๊อจากเพื่อนสนิทที่พบกันทุกเย็นระหว่างรอรับลูกกลับบ้านจากโรงเรียน […]
dummy-img

พระนางพญา พิมพ์เขาโค้ง วัดนางพญา พิษณุโลก

Jan 15, 2021
ตอนที่ 1 – นิตยสารอนุรักษ์ ฉบับที่ปฐมฤกษ์ 23 ตุลาคม 2556 คอลัมน์ พระสวย เรื่อง/ภาพ: คนชอบ (พระ) สวย เพื่อเทิดพระเกียรติ พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ซึ่งได้เสด็จ ประพาสหัวเมืองพิษณุโลก เมื่อปีพุทธศักราช 2441 อันเป็นปีที่พระนางพญาได้อุบัติขึ้น ณ วัดนางพญา […]