Thursday, July 18, 2024
เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสร้างอาชีพให้ผู้พิการ เปิดศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ “MTL Smile Contact Center” ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการจ.ชลบุรี เพื่อสังคม เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสร้างอาชีพให้ผู้พิการ เปิดศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ “MTL Smile Contact Center” ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการจ.ชลบุรี